Dan, vis og overfør vejedata

Vores vejeløsninger genererer vejedata, mens godset transporteres. Data, du kan bruge til at optimere logistik og fremstillingsprocesser.


Til de fleste vejeløsninger har RAVAS som standard et Bluetooth-system, der sammen

med en gratis RAVAS App kan sende vejedokumentation, så man har et fuldt overblik over vejningerne. Ud fra dette kan der skrives fakturaer eller ændres i lagerbeholdningen.

Der kan tilvælges WIFI løsning, som kontinuerligt arbejder sammen med

WMS & ERP.

Arbejder du med dimensioner kan Cubetape håndscanner tilkobles for

at registrere pakkemål.


"Hvordan sikrer vi, at der ikke kommer overlæs på vores biler?"


"Hvordan dokumenterer vi korrekt afregning?"


"Hvordan er vores tekniske muligheder for at overføre og modtage data? 

"Hvordan kan vi automatisk løbende ajourføre vores lagerstatus?"


Behovet for opsamling, visning, deling af vejedata afgør valget af indikator 


Indikatoren opsamler data og stiller dem til rådighed for operatøren. Der findes derfor indikatorer til den simple vejning og til vejninger, der indgår som en del af et vareflow eller en arbejdsproces, f.eks. sammentælling af vejninger, styktælling efter vægt eller fremstillingsprocesser hvori der indgår dosering og blanding og evt. også batchnummer registrering.


Her er de 2 typisk anvendte indikatorer vist.

Som standard sender de vejedata bluetooth via den gratis RAVAS App.


Indikator 3200

Indikator 3200 kan registrere og vise data omkring vejningen, dvs. netto og bruttovejning, automatisk eller manuel tarering og sammentælling med sekvensnummer. Der registreres dato og tid.
Der kan tilkobles printer, ligesom 

dataoverførsel via Wifi kan tilvælges.

Indikator 5200

Indikator 5200 er overbygningen på 3200'eren og tilbyder mere avancerede løsninger.
Den har touchskærm med farvedisplay og en meget brugervenlig, intiutiv menu. Den kan bl.a. registrere bruger-ID, kodes med 10 faste TARA,  tællefunktion og har permanent overlast visning. 


Der findes flere varianter inkl. eksplosionssikre udgaver og typer til GMP-miljøer og kolde omgivelser. 

Du kan se meget mere her:

Overførslen af data kan skræddersyes til forskellige miljøer


Intelligent vejning og effektiv brug af de data, der genereres, kan med fordel indgå i en løbende udvikling og optimering af forretningen. Det kan være omkring vareflow og lagerstyring, omkring sikkerhed og kvalitet i distribution, pluk eller fremstilling eller i forhold til at reducere spild eller sikre korrekt afregning overfor kunder. 

 

Det vil altid være individuelt hvilken løsning, der skal etableres. Sammen skal vi blive tydelige på behovet for dataoverførsel og de lokale muligheder for at modtage data. Derfra finder vi den bedst mulige løsning. 


Der findes forskellige løsningstilgange til data kommunikation, og de afspejler varierende teknologiske krav og muligheder. De 4 software tilgang er:
   

RAVAS WeightsApp
RAVAS Data Collector
RAVAS Integration Software
RAVAS Data ManagerDer er mange muligheder


Derfor kan der skræddersyes en løsning til det konkrete behov.


Det er derfor vigtigt at blive skarp på, hvilke arbejdsprocesser, der ønskes understøttet, hvilke data det kræver og hvorhenne de data skal kunne vises og bruges.


Vil du have yderligere inspiration og se konkrete bruger eksempler så læs mere her