Vejeløsninger til gaffeltruck


Med en vægt monteret på din gaffeltruck får du oplyst vægten på dit gods, mens du har det på gaflerne.

Så sparer du køreturen forbi en stationær vægt og dermed spares der både tid og ressourcer.


Der kan opsamles forskellige vejedata alt efter ønske og behov, og de kan overføres direkte til jeres logistik system. Og har du brug for dokumentation på print, så findes der selvfølgelig også forskellige printer løsninger.


Vejning med hydrauliske vægt?

Vejning med

vejeceller?

Vejning med vejeceller 


Vejning med vejeceller giver en hurtig og præcis vejning. Hurtig fordi der vejes, så snart godset hæves - præcis fordi tolerancen i de fleste tilfælde er 0,1% af det vejede.


Vejegafler eller vejeplade skal kombineres med en indikator for at kunne opsamle, vise og dele vejedata.

Behovet for kapacitet og graduering afgør dimensionering af vejegafler hhv. vejeplade,

mens ønsket om dataopsamling og mulighed for dataoverførsel bestemmer valget af indikatormodel.


Vejedata sendes trådløst til indikatoren, så der er ingen kabler over masten. Montering af gaflerne sker i FEM-ophængene og er derfor meget hurtig. 


iForks 3200 vejegafler

iForks erstatter truckens sædvanlige gafler, mens indikatoren fastgøres i kabinen.
Standardkapaciteten er 2.500 kg, tolerancen 0,1% og visningen 1 kg i intervallet 0-1.000 kg og 2 kg ved vejninger derover.
Gaflerne har TARA-funktion, netto og bruttovejninger, sammentælling med sekvensnummer og registrering af dato og tid.


iCP - vejeplade

iForks 5200 vejegafler

iForks 5200 er overbygningen til iForks 3200, så samme kapacitet og tolerance, men mange flere funktionaliteter ift. dataopsamling og elektronisk overførsel af data.
Indikatoren har touchskærm med farvedisplay og en meget brugervenlig, intiutiv menu. Den kan bl.a. registrere bruger-ID, kodes med 10 faste TARA, tællefunktion og har permanent overlast visning.

De intelligente vejeplader kan bruges til både almindelige løft og løft med brug af rotator, klemmer, sideskift og gaffelflytter.
Kapaciteten er standard 2.500 kg, men får op til 7 tons. Tolerancen er 0,2% af det vejede og visningen 2 kg.

De fås i med med de samme datafunktionaliteter og -muligheder som vejegaflerne.

Vejning med hydrauliske vægte


De hydrauliske vejesystemer monteres i truckens hydrauliske system, og det er trykket fra hydraulikken, der fastsætter vægten evt. sammen med hastigheden på slæden. Kapaciteten på de hydrauliske vægte

er høj, helt op til 99 tons, men tolerancen er større end for vejeceller, ligesom der skal udføres en kort vejeprocedure med at hæve og sænke godset for at registrere en vejning.


Behovet for kapacitet, graduering, tolerance samt dataopsamling og -overførsel,

bestemmer hvilken vægt, der er den rigtige.

RAVAS RCS 6V

En robust, simpel vægt med en kapacitet på 10 tons og en tolerance på 2% af kapaciteten. Gradueringer er 10-20-50 kg ved hhv. 2,5-5-10 tons.


RAVAS RCS Hy-Q 52

Kan udover de almindelige vejninger også bruges ved forskudt lastcenter med brug af rotator, klemmer eller andet tilbehør.
Den har en kapacitet på helt op til 99 tons og en tolerance på 0,2% af kapaciteten.
Indikatoren har touchskærm med farvedisplay og en meget brugervenlig, intiutiv menu. Den kan bl.a. registrere bruger-ID, kodes med 10 faste TARA, tællefunktion og har permanent overlast visning.


Der er mange tilvalgsmuligheder


Derfor skræddersyes der altid en løsning til det konkrete behov. Som eksempler kan nævnes

"godkendt til handel"-certificering, dobbelt gaffellængde eller tilpasning til pluk-efter-vægt, styktælling, dosering eller batchproduktion.


Du kan se læse mere om RAVAS løsninger til gaffeltrucks  ved at trykke på knappen.